Nákupní košík

Prohlédnout můj košík

FIAT - LANCIA - ALFA

Dodáváme i díly na novější italské vozy
LANCIA - ALFA ROMEO - FIAT
dále kompletní sortimemnt GM - OPEL - DAEWOO

Ohledně dílu co potřebujete nás kontaktujte

Smluvní podmínky

Zboží
E-shop obsahuje pouze vybrané zboží z celého našeho sortimentu, dostupnost a ceny ostatního zboží vám sdělíme emailem .
Aktuální počet položek zboží v e-shopu je {pocetpolozek}.

Ceny
Všechny ceny v e-shopu jsou uváděny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o ceny za 1ks.
Stálým zákazníkům poskytujeme další slevy, o těchto slevách rozhoduje prodávající.

Dodací podmínky
Objednávky vyřizujeme zpravidla do 2 pracovních dnů u zboží skladem,u zboží na objednávku nebo cena orientační do 5-10 pracovních dní zboží od nás odešleme.
Zboží si můžete vyzvednout:
- obchodním balíkem České pošty
- osobně v Praze po dohodě

Poštovné
Poplatky související s doručením jsou účtovány podle platných tarifů.Obchodní balík 104,-Kč České pošty .

Převzetí zboží od přepravní firmy
Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Úhrada zboží
Veškeré platby zboží jsou hrazeny až při převzetí zboží přímo osobna nebo při převzetí od dopravce (Česká pošta).

Reklamační řád
Pokud není uvedeno jinak vztahuje se na každé zboží zákonná záruční doba 24 měsíce. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravně.
Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.
Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře nebo dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů od převzetí.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákoné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.
Veškeré zboží je určeno k montáži odbornou dílnou!!!

Odstoupení od smlouvy
Storno objednávky ze strany kupujícího
Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku v souladu se zákonem č.367/2000 Sb., má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
- zboží v původním neporušeném obalu zašlete zpět na naší adresu a to za následujících podmínek
o nesmí být použité,
o musí být nepoškozené,
o musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
o s dokladem o koupi.
- zboží posílejte doporučeně a pojištěné, neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám
- při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
- v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- bez udání důvodu
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Ochrana osobních údajů
Veškerá Vaše data poskytnutá při objednávkách zboží jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetím stranám.
Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb. Veškeré údaje a statistiky o vašich nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace, nejsou poskytovány třetím stranám. Jediným případem, kdy jsou data kupujícícho předány třetí straně, je při přeprava vašeho zboží pomocí vámi zvolené přepravní služby v objednávce. Data jsou předána přepravní společnosti, kterou jste si zvolili v objednávce a to pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení vaší zásilky na místo dodací adresy uvedené ve vaší objednávce, případně doplňující informace, které se přímo týkají samotné dopravy a doručení.
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Není zde co potřebujete? Určitě to umíme dodat!

Stačí zaslat dotaz info@fiatyoungtimer.cz